Nie wiedzieć czemu, ale gil nie ma swojej ulicy na najbardziej ptasim osiedlu w Gliwicach, czyli na Sikorniku. Ale za to teraz ma swój projekt miejski. To GIL, czyli Gliwicka Inicjatywa Lokalna. Do zagospodarowania jest 1,67 mln złotych. O sprawiedliwy podział tych środków zadba Centrum 3.0. Dyrektor tej instytucji, czyli dawnego GCOP-u poprosiliśmy o wyjaśnienie różnicy między GIL-em a budżetem obywatelskim.

Mówi Marta Kryś, Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych:

Współpraca, partycypacja, w zgłoszonym projekcie może mieć różny charakter. W grę wchodzi wkład finansowy, rzeczowy albo praca.

W Gliwickiej Inicjatywie Lokalnej wyodrębniono 7 kategorii – można także zastosować kolejny podział na projekty twarde i miękkie. Od remontu chodnika czy nawet budynku, po warsztaty artystyczne czy zajęcia sportowe.

Aby nasz wniosek nie przepadł warto go skonsultować ze specjalistami z centrum 3.0 – którzy na razie pomogą telefonicznie (tel. 665 009 140, 32/238-24-55) albo mailowo (gods@gods.gliwice.eu).

Mówi Ewa Baron, Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych:

Swoje wnioski można składać do 6 września. Kolejny etap to weryfikacja wniosków. Jeśli nasz projekt przejdzie pozytywnie ten etap, będzie realizowany w 2022 roku.

Słuchaj Radia Imperium i oglądaj „Flesza”! Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

DODAJ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here