Żabę trawną, żabę wodną, ropuchę szarą, traszkę zwyczajną a także 47 gatunków ptaków zamieszkujących Wilcze Doły czeka przeprowadzka, czeka, jeśli ruszy budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z Katowic wydał zgodę na ich przeniesienie. To zakończenie wielomiesięcznego postępowania. Ptaki na razie mogą spać spokojnie, ponieważ do 15 października obowiązuje okres lęgowy. Z kolei zezwolenie na przeniesienie płazów i gadów jest ważne do końca października tego roku. Organ wydający decyzję sprawy komentować nie chce – nie jesteśmy stroną sporu, tylko organem orzekającym – usłyszeliśmy z ust rzecznika. Od decyzji można się odwołać, do 14 dni.

Dodatkowo Społecznicy otrzymali pismo od Wojewody Śląskiego. Wskazuje on w nim, że nie było podstaw do powtórnego głosowanie podczas wrześniowej sesji rady miasta. Chodzi o  sytuację podczas przegłosowywania uchwały w sprawie wystąpienia z Apelem do Prezydenta Miasta Gliwice o tymczasowe wstrzymanie realizacji inwestycji jaką jest budowa suchego zbiornika retencyjnego na Wilczych Dołach

Zdaniem Wojewody pierwsze głosowanie jest wiążące dlatego wniósł on o wykonanie uchwały. Oznacza to, że apel o wstrzymanie budowy zostanie przekazany na ręce prezydenta miasta.

Słuchaj Radia Imperium i oglądaj „Flesza”! Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

DODAJ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here